Společnost STUTAK v roli dodavatele služeb v oblasti protikorozní ochrany pomohla těmto společnostem

Mezi naše nejvýznamnější realizované projekty patří mimo jiné katodická ochrana pro nádrže centrálního uložiště ropy, MERO Nelahozeves, na této akci jsme se také podíleli při projektování dostavby zařízení.

Ve spolupráci s Plynoprojektem Praha jsme provedli doplnění katodické ochrany tranzitní soustavy velmi vysokého tlaku plynu – hraniční předávací stanice Hora Svaté Kateřiny, Břeclav a Rozvadov.
Společnost provedla řadu rekonstrukcí protikorozní ochrany na vodovodních přivaděčích Středočeských vodáren, produktovodech pro Čepro.

Mezi významné zakázky v ČR patří i protikorozní ochrana nádrží a potrubí na palivo, pro leteckou základnu Náměšť nad Oslavou.

Společnost Stutak se uplatnila dodávkou svých výrobků i na zahraničních trzích a to převážně v souvislosti s výstavbou větších investičních celků např. ropovod Bhatindla – Kandla v Indii, elektrárna Talkha Egypt, elektrárny Kuba, výrobky na jejichž tradice jsme navázali jsou i v rafinerii Basra Irák.