Společnost Stutak, s.r.o. realizuje projekt Fotovoltaická elektrárna Stutak, s. r. o., reg. č.: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0006797, jehož cílem je instalace fotovoltaické elektrárny, sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost. Na tento projekt je poskytována finanční podpoora z fondů EU prostřednictvím Národního plánu obnovy.